O advokátovi

Mgr. Kateřina Šperková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Již v době studií se věnovala advokacii jako právní praktikant, kde získala zkušenosti v rámci generální praxe, především pak z oblasti práva občanského, rodinného, pracovního a dále v oblasti vymáhání pohledávek.
Po ukončení studia vykonávala právní praxi advokátního koncipienta ve významné pražské advokátní kanceláři, kde se zabývala především obchodním právem se specializací na právo obchodních korporací a právem trestním. Právní služby poskytuje v českém, slovenském, anglickém a italském jazyce.