Advokátní kancelář Mgr. Kateřina Šperková

Zajišťujeme kompletní právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Šperkové nabízí svým klientům komplexní právní servis a široké spektrum právních služeb v oblasti veřejného i soukromého práva, zejména pak zajišťuje zastupování klientů v řízení před soudy a jinými orgány státní správy, v rozhodčích řízeních, obhajobu v trestních věcech, udělování právních porad, konzultací a právních stanovisek, sepisování soudních podání, smluv a jiných listin či další formy právní pomoci.

Nabízíme profesionální osobní přístup na vysoké odborné úrovni, kvalitní právní služby, transparentní podmínky spolupráce a optimalizaci řešení na míru klientovi.

Generální praxe

Generální praxe advokáta je opakem specializace. V praxi ji můžeme porovnat s praktickým lékařem. Je to velmi podobné. Advokát sám problém či kauzu prostuduje a nakonec také obhajuje u soudu. Kancelář advokátky Mgr. Kateřiny Šperkové tedy provádí komplexní služby ve všech oborech práva, a to podle individuálních případů.

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Kateřiny Šperkové se zabývá generální praxí a nabízí svým klientům právní služby zejména v těchto oblastech

Benignius leges interpretandae sunt, quo voluntas earum conservetur.

Zákony se mají vykládat mírněji, aby se zachoval jejich účel.

„Aulus Cornelius Celsus“

Ignorantia iuris non excusat.

Neznalost zákona neomlouvá.

Pacta sunt servanda.

Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

Ostatní služby

Poskytování advokátní úschovy peněz, cenných papírů nebo jiného majetku.

l

Prohlášení o pravosti podpisu

h

Autorizovaná konverze dokumentů